2 Sm 15,7

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Bunt Absaloma
15 7 Po upływie czterech lat rzekł Absalom do króla: «Pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem Panu.


Zobacz rozdział