2 Sm 16,10

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ucieczka Dawida
16 10 Król odpowiedział: «Co ja mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu powiedział: "Przeklinaj Dawida!" Któż w takim razie może mówić: "Czemu to robisz?"»


Zobacz rozdział