2 Sm 17,25

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Przed bitwą ojca z synem
17 25 Dowódcą wojsk został Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa był synem pewnego Izmaelity, któremu było na imię Jitra*. Zbliżył się on do Abigail, córki Nachasza*, siostry Serui, matki Joaba.


Przypisy

17,25 - "Jitra" - 1 Krl 2,5.32: "Jeter". "Nachasza" - inni popr.: "Jessego" (por. 1 Sm 26,6; 1 Krn 2,13-16).

Zobacz rozdział