2 Sm 18,19

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Radosne nowiny o zwycięstwie
18 19 Achimaas, syn Sadoka, oświadczył: «Niech mi będzie wolno pobiec i zanieść królowi dobrą nowinę, że Pan wymierzył mu sprawiedliwość [uwalniając go] z ręki jego wrogów».


Zobacz rozdział