2 Sm 22,1

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 1 Dawid wygłosił na cześć Pana słowa pieśni. Było to wtedy, gdy Pan wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula.


Zobacz rozdział