2 Sm 22,21

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 21 Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich.


Zobacz rozdział