2 Sm 22,29

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 29 Bo Ty, o Panie, jesteś moim światłem: Pan rozjaśnia moje ciemności.


Zobacz rozdział