2 Sm 22,36

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 36 Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia i Twoja troskliwość czyni mnie wielkim.


Zobacz rozdział