2 Sm 22,47

UZUPEŁNIENIA
Pieśń dziękczynna Dawida
22 47 Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona! Niech będzie wywyższony Bóg <Skała>* mojego zbawienia,


Przypisy

22,47 - Brak w LXX.

Zobacz rozdział