2 Sm 23,1

UZUPEŁNIENIA
Ostatnie słowa Dawida
23 1 Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela:


Zobacz rozdział