2 Sm 23,18

UZUPEŁNIENIA
Sławni żołnierze Dawida*
23 18 Abiszaj, brat Joaba, syn Serui, był przywódcą trzydziestu. Wymachiwał on włócznią nad trzystu zabitymi i zażywał sławy u trzydziestu.


Przypisy

23,8 - por. 1 Krn 11,10-41.

Zobacz rozdział