2 Sm 24,14

UZUPEŁNIENIA
Spis ludności i jego następstwa*
24 14 Dawid odpowiedział Gadowi: «Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!»


Przypisy

24,1 - por. 1 Krn 21,1-30 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział