2 Sm 3,3

KRÓL DAWID
Rodzina Dawida
3 3 drugim był Kileab z Abigail, [dawnej] żony Nabala z Karmelu, a trzecim Absalom z Maaki, córki Talmaja, króla Geszur,


Zobacz rozdział