2 Sm 3,4

KRÓL DAWID
Rodzina Dawida
3 4 czwartym był Adoniasz, syn Chaggity, piątym zaś Szefatiasz, syn Abitali,


Zobacz rozdział