2 Sm 5,10

KRÓL DAWID
Dawid królem nad całym Izraelem. Stolica państwa
5 10 Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim.


Zobacz rozdział