2 Sm 5,4

KRÓL DAWID
Dawid królem nad całym Izraelem. Stolica państwa
5 4 W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści.


Zobacz rozdział