2 Sm 6,12b.14

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
KRÓL DAWID
Arka Boża w Jerozolimie*
6 12 Doniesiono królowi Dawidowi: «Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej». Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. 14 Dawid wtedy tańczył* z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod.


Przypisy

6,1 - Przeniesienie arki do Miasta Dawidowego stanowiło akt polityczny i religijny. Jerozolima stała się dzięki temu ośrodkiem życia religijnego, "miastem świętym", dzięki szczególnemu znakowi Bożej obecności nad Arką Przymierza (Wj 25,8; Pwt 4,7).
6,14 - Był to znany i ceniony w kultach starożytnych taniec religijny.

Zobacz rozdział