2 Sm 7,28

KRÓL DAWID
Dom Boży i pałac Dawida
7 28 Teraz Ty, o Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście,


Zobacz rozdział