2 Sm 8,13

KRÓL DAWID
Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami
8 13 Imię Dawida stało się sławne. Powracając zaś pobił osiemnaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli*.


Przypisy

8,13 - Tekst popr.

Zobacz rozdział