2 Sm 8,2

KRÓL DAWID
Zwycięstwo nad sąsiednimi narodami
8 2 Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu*. Tak Moabici stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę.


Przypisy

8,2 - Surowa ta kara zgodna była z ówczesnymi obyczajami wojennymi.

Zobacz rozdział