2 Tes 1,3

Dziękczynienie Apostoła
1 3 Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość* wzajemna u każdego z was obfituje,


Przypisy

1,3 - Zob. uwagę drugą do 1 Tes 3,6.

Zobacz rozdział