2 Tes 2,15

Wniosek: Trzymać się łaski!
2 15 Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu.


Zobacz rozdział