2 Tes 2,16-17

Wniosek: Trzymać się łaski!
2 16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, 17 niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział