2 Tes 2,3-4

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo* i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia*, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć*, tak że zasiądzie w świątyni Boga* dowodząc, że sam jest Bogiem.


Przypisy

2,3 - "Odstępstwo": Łk 18,8; 1 Tm 4,1; 2 Tm 3,1-5; "człowiek grzechu, syn zatracenia" - Antychryst jako narzędzie szatana; por. J 17,12; 1 J 2,18; 2 J 7.
2,4 - "Cześć" - Dn 11,36; "Boga" - Ez 28,2.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

2 List do Tesaloniczan

2 Tes

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie