2 Tes 2,9

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów*,


Przypisy

2,9 - Por. Mt 24,11.24; Ap 13.

Zobacz rozdział