2 Tes 2,9-10

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów*, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.


Przypisy

2,9 - Por. Mt 24,11.24; Ap 13.

Zobacz rozdział