2 Tes 3,10

Zachęty i napomnienia
3 10 Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!*


Przypisy

3,10 - Por. Rdz 3,19; 1 Tes 4,11.

Zobacz rozdział