3 J 1-9

Wstępne pozdrowienia
1 [Ja] prezbiter* - do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie*. 2 Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza.
Pochwała Gajusa i polecenie misjonarzy
3 Ucieszyłem się bardzo z przybycia braci, którzy zaświadczyli o prawdzie twego [życia], bo ty istotnie postępujesz zgodnie z prawdą. 4 Nie znam większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje postępują zgodnie z prawdą. 5 Ty, umiłowany, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd*. 6 Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą Boga. 7 Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan. 8 Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
Nagana dla Diotrefesa
9 Napisałem kilka słów* do gminy, lecz Diotrefes, który pragnie być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas.


Przypisy

1 - Por. przypis do 2 J 1: "prezbiter" i "prawda".
5 - Mowa o misjonarzach, których św. Jan wysłał do gmin.
9 - Prawdopodobnie 2 List św. Jana.

Zobacz

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

3 List św. Jana

3 J

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Portal dla ludzi z duszą!

Portal dla ludzi z duszą!