Ag 1,14n

Wezwanie do odbudowy świątyni
1 14 Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu; przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów, 15 dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku [rządów] króla Dariusza*.


Przypisy

1,15 - Ostatni okolicznik czasu niektórzy umieszczają na początku pierwszego zdania w Ag 2,1.

Zobacz rozdział