Ag 2,6

Przyszła chwała nowej świątyni
2 6 Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd*.


Przypisy

2,6 - Por. Hbr 12,26.

Zobacz rozdział