Ag 2,1

Przyszła chwała nowej świątyni
2 1 Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca* Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza:


Przypisy

2,1 - Był to ostatni dzień Święta Namiotów - 21 miesiąca Tiszri.

Zobacz rozdział