Ag 2,20

Obietnica dana Zorobabelowi
2 20 Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego] miesiąca:


Zobacz rozdział