Ag 2,4-5

Przyszła chwała nowej świątyni
2 4 Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy!* Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. 5 Zgodnie z przymierzem*, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!


Przypisy

2,4 - Dosł.: "pracujcie!"
2,5 - Tekst popr. Wiersza 5a brak w LXX.

Zobacz rozdział