Ag 2,5

Przyszła chwała nowej świątyni
2 5 Zgodnie z przymierzem*, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się!


Przypisy

2,5 - Tekst popr. Wiersza 5a brak w LXX.

Zobacz rozdział