Am 4,11

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Kary
4 11 Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; aleście do Mnie nie powrócili - wyrocznia Pana.


Zobacz rozdział