Am 5,22n

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko zewnętrznemu ujmowaniu służby Bogu
5 22 Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć. 23 Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.


Zobacz rozdział