Am 9,11n

PRZEPOWIEDNIE ODNOWY MESJAŃSKIEJ
Izrael równy poganom
9 11 * W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, 12 by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia - wyrocznia Pana, który to uczyni.


Przypisy

9,11 - (Am 9,11n) - Por. Dz 15,16nn (wg LXX).

Zobacz rozdział