Am 9,7

WIZJE PROROKA
Izrael równy poganom
9 7 Czyż nie jesteście dla Mnie jak Kuszyci* wy, synowie Izraela? - wyrocznia Pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir - Aramejczyków?


Przypisy

9,7 - Izraelici są na jednym poziomie z narodem zagubionym w dalekim Egipcie.

Zobacz rozdział