Am 3,7

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Prawdziwe źródło prorockiego natchnienia
3 7 Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.


Zobacz rozdział