Am 4,13

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Kary
4 13 On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego.


Zobacz rozdział