Am 5,13

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Groźby
5 13 Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo jest to czas niedoli.


Zobacz rozdział