Am 5,21

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko zewnętrznemu ujmowaniu służby Bogu
5 21 * Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach.


Przypisy

5,21 - (Am 5,21-27) - Por. Iz 1,10-20; Jr 6,20n.

Zobacz rozdział