Am 5,21n

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko zewnętrznemu ujmowaniu służby Bogu
5 21 * Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. 22 Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, na ofiary biesiadne z tucznych wołów nie chcę patrzeć.


Przypisy

5,21 - (Am 5,21-27) - Por. Iz 1,10-20; Jr 6,20n.

Zobacz rozdział