Am 5,23

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko zewnętrznemu ujmowaniu służby Bogu
5 23 Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.


Zobacz rozdział