Am 5,24

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko zewnętrznemu ujmowaniu służby Bogu
5 24 Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje!


Zobacz rozdział