Am 5,7.10

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawrócenie jest konieczne
5 7 Prawość obracacie w piołun, a sprawiedliwość depczecie po ziemi.
Groźby
10 W bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, nie cierpią tego, który mówi prawdę.


Zobacz rozdział