Am 5,8

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawrócenie jest konieczne
5 8 To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan jest imię Jego.


Zobacz rozdział