Am 7,11

WIZJE PROROKA
W sporze z Amazjaszem
7 11 gdyż tak rzekł Amos: "Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi"».


Zobacz rozdział