Am 7,15

WIZJE PROROKA
W sporze z Amazjaszem
7 15 Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: "Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!"


Zobacz rozdział