Am 8,5

WIZJE PROROKA
Przeciwko ciemiężycielom
8 5 którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca*, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować.


Przypisy

8,5 - Nów księżyca był świętem i dlatego nie wolno było wtedy handlować (por. Kpł 23,25).

Zobacz rozdział